مهندس امیر مسعودی

گروه مشاوره مهندس امیر مسعودی

مهندس امیر مسعودی مدرس ریاضی و فیزیک در موسسه کنکور آسان است که تکنیک های آموزشی و تست زنی (تکنیک میز پولی) ایشان در چند سال اخیر مورد استقبال دانش آموزان دبیرستان و کنکوری قرار گرفته است . و معلم ها با استفاده از روش تدریس ایشان توانسته اند بهترین آموزش ها را ارائه دهند.

مهندس مسعودی برای کمک به کنکوری ها گروه مشاوره ای را تشکیل دادند که برترین مشاورین کشوری و رتبه های برتر مشغول به فعالیت هستند. فعالیت های این گروه مشاوره :

( ارائه منابع آموزشی متناسب با سطح هر دانش آموز، ارائه برنامه ی منحصر به فرد برای هر داوطلب، برگزاری آزمون های هفتگی، ایجاد طرح های نخبگان – نخبگان پلاس -سرمایه و … ، پیگیری داوطلب تا روز کنکور  و … )

برنامه های این گروه به صورت مستقیم زیر نظر مهندس امیر مسعودی و با مجوز رسمی از استاد حسین احمدی می باشند.